ما به محض دریافت درخواست شکایت شما در اولین فرصت به آن رسیدگی میکنیم ، لطفا اطلاعات خواسته شده را به درستی وارد کنید تا در زمان مورد نیاز بتوانیم با شما ارتباط برقرار نماییم.

جهت ثبت شکایت حضوری از اطلاعات زیر استفاده نماید.

تماس باما : 0990957973005836219182

ایمیل : info@banewsha.ir – banewsha.ir@gmail.com

آدرس دفتر : خراسان شمالی ، شیروان ، خیابان دکتر شاملو 19

کد پستی : 9461998586

 

جهت ثبت شکایت سیستمی از فرم زیر استفاده نماید.

لطفا دقت داشته باشید که این فرم تنها برای شکایات مرتبط با فروشگاه اینترنتی کاربرد داشته و به پیام های دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دقت داشته باشید که همه فیلد های فرم اجباری هستند و باید پر شوند.